From Kyoto

 • Kyoto

  Higashi-Maizuru

  Wakasa-Wada

  approx. 2hours

 • Kyoto

  Katsukake IC

  Kyoto-Junkan
  Expressway

  Ayabe JCT

  Maizuru-Wakasa
  Expressway

  Oi Takahama IC

  Takahama

  approx. 2hours

From Osaka

 • Osaka

  Kyoto

  Higashi-Maizuru

  Wakasa-Wada

  approx. 3hours

 • Osaka

  Chugoku-Ikeda IC

  Chugoku
  Expressway

  Yokawa JCT

  Maizuru-Wakasa
  Expressway

  Oi Takahama IC

  Takahama

  approx. 2hours

From Tokyo

 • Tokyo

  Tokaido
  Shinkansen

  Maibara

  Tsuruga

  Wakasa-Wada

  approx. 5hours

 • Tokyo

  Tokaido
  Shinkansen

  Kyoto

  Higashi-Maizuru

  Wakasa-Wada

  approx. 5hours

 • Haneda Airport

  Itami Airport

  Kosoku Bus
  Wakasa Liner

  Wada-Eki-Mae

  approx. 5hours